Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en UX-designer till vår kund. Sektionen för digitala tjänster har behov av en UX-designer för att bistå med utformning och kvalitetssäkring av användarupplevelsen i ärendehanteringsapplikationer för allmänheten och ESAS. Dessutom finns behov av utvärdering av användargränssnittet i kundens nya facksystem, KODA.

Allmänhetens portal tillhandahåller ansökningsformulär till anhöriga, dömda i samhället och samarbetspartners.

ESAS säkerställer informationsutbyte mellan kunden, domstolarna, polisen samt andra aktörer i rättskedjan.

KODA är baserad på en UCase-lösning från Unilink Software.

Säker informationsdelning utgör annars grunden för en trygg process för både intagna och anställda. Konkret har kunden följande mål:

 • Effektiv samverkan
 • Effektiva arbetsprocesser
 • God informationssäkerhet och kvalitet
 • Bra styrnings- och beslutsinformation
 • God rättssäkerhet

Kompetens:

 • God kännedom om WCAG2.1 AA och ARIA1.1
 • God kännedom om principer för interaktionsdesign och användarvänlighet
 • God kännedom om offentliga krav på användarvänlighet och interaktionsdesign

Kvalifikationer:

 • Mycket god muntlig och skriftlig framställningsförmåga, både på norska och engelska
 • Högre relevant utbildning på högskole/universitetsnivå på kandidat- eller magisternivå
 • Minst 5 års erfarenhet av interaktions- och användarvänlighetsdesign
 • Konsulten bör också ha erfarenhet från ett eller flera av områdena nedan:
 • Utformning av wireframes, skisser och/eller prototyper
 • Erfarenhet av tjänstedesign Projekterfarenhet från offentlig sektor
 • Erfarenhet av test av användarvänlighet
 • Erfarenhet av kartläggning av processer och processdesign

Uppdragsgivarens förväntningar på placering:

Kunden möjliggör distansarbete, men det är önskvärt med deltagande på vissa samlingar och möten i Horten och Lilleström. Uppskattningsvis 2-4 gånger per månad.

Detaljer

Referens:59710

Ort: Lillestrøm/Horten

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-12

Slutdatum:2025-01-31

Ansök senast:2024-07-26

Konsultförmedlare