Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu  en konsult till vår kund som kan utföra en kartläggning av verksamhetens logistiksystem. Resultaten av kartläggningen ska dokumenteras via en förstudierapport och det ska utformas en kravspecifikation som beskriver upphandling av ett nytt logistiksystem för kunden.

Beskrivning av uppdraget:

 • Utarbeta en situationsbeskrivning av logistiksystemen  med underliggande analyser.
 • Utarbeta en behovsanalys för digitalisering
  logistikprocesser.
 • Utarbeta en behovsanalys av gränssnitt internt mellan logistikcentret och bland annat:
 • Ekonomi- och styrningssektionen
 • Projektavdelningen
 • Underhålls- och ledningsnätavdelningen
 • Plan- och utvecklingssektionen (IT).
 • Utarbeta en behovsanalys av gränssnitt externt med UKE vid digitalisering av logistikprocesserna, löpande drift, samt krav på resursbehov som krävs internt.
 • Utarbeta en förstudierapport som innehåller ovanstående.
 • Utarbeta en kravspecifikation för upphandling av ett nytt logistiksystem. Kravspecifikationen ska beskriva digitaliseringen av logistiksystemet baserat på behovsanalyser. Det nya systemet måste samverka med Agresso och andra relevanta system som används.
 • Kravspecifikationen måste förankras internt, hos logistikcentret, ekonomi- och styrningssektionen och plan- och utvecklingssektionen.

Kvalifikationer:

Förstudierapporten ska utgöra ett fundament för beslutet om upphandling av ett nytt logistiksystem. Dokumentet måste därför vara översiktligt, välgrundat och visa tydliga resultat om tidsförluster och felkällor/problem med det nuvarande logistiksystemet. Den utarbetade kravmatrisen för upphandling av nytt logistiksystem och förstudierapporten måste förankras i verksamhetens ledning. Det krävs goda samarbetsförmågor hos konsulten, eftersom behovskartläggningen måste utföras i stor utsträckning både internt och externt, inklusive kartläggning och användning av Agresso.

Inhyrd konsult måste ha erfarenhet av både logistikarbete och systemförståelse/IT-erfarenhet.

Det är önskvärt med en junior konsult som utför uppgifterna och en tillgänglig senio rkonsult som kan bistå med kontroll vid behov, med start den 15.09.2024.

Konsulten måste räkna med en placering på plats i verksamheten, hos logistikcentret under hela uppdraget

Detaljer

Referens:59851

Ort: Oslo

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-15

Slutdatum:Löpande

Ansök senast:2024-08-12

Konsultförmedlare