Oppdragsbeskrivelse

Vi søker for øyeblikket en konsulent til vår kunde som kan utføre en kartlegging av virksomhetens logistikksystem. Resultatene av kartleggingen skal dokumenteres via en forstudierapport, og det skal utformes en kravspesifikasjon som beskriver anskaffelse av et nytt logistikksystem for kunden.

Beskrivelse av oppdraget:

 • Utarbeide en situasjonsbeskrivelse av logistikksystemene med underliggende analyser.
 • Utarbeide en behovsanalyse for digitalisering av logistikkprosesser.
 • Utarbeide en behovsanalyse av grensesnitt internt mellom logistikksenteret og blant annet:
  • Økonomi- og styringsseksjonen
  • Prosjektavdelingen
  • Vedlikeholds- og ledningsnettavdelingen
  • Plan- og utviklingsseksjonen (IT).
 • Utarbeide en behovsanalyse av grensesnitt eksternt med UKE ved digitalisering av logistikkprosessene, løpende drift, samt krav på ressursbehov som kreves internt.
 • Utarbeide en forstudierapport som inneholder ovenstående.
 • Utarbeide en kravspesifikasjon for anskaffelse av et nytt logistikksystem. Kravspesifikasjonen skal beskrive digitaliseringen av logistikksystemet basert på behovsanalyser. Det nye systemet må samhandle med Agresso og andre relevante systemer som brukes.
 • Kravspesifikasjonen må forankres internt, hos logistikksenteret, økonomi- og styringsseksjonen og plan- og utviklingsseksjonen.

Kvalifikasjoner:

Forstudierapporten skal utgjøre et fundament for beslutningen om anskaffelse av et nytt logistikksystem. Dokumentet må derfor være oversiktlig, velbegrunnet og vise tydelige resultater om tidsforstyrrelser og feilkilder/problemer med det nåværende logistikksystemet. Den utarbeidede kravmatrisen for anskaffelse av nytt logistikksystem og forstudierapporten må forankres i virksomhetens ledelse. Det kreves gode samarbeidsferdigheter hos konsulenten, ettersom behovskartleggingen må utføres i stor grad både internt og eksternt, inkludert kartlegging og bruk av Agresso.

Innleid konsulent må ha erfaring fra både logistikkarbeid og systemforståelse/IT-erfaring.

Det er ønskelig med en junior konsulent som utfører oppgavene og en tilgjengelig senior konsulent som kan bistå med kontroll ved behov, med oppstart den 15.09.2024.

Konsulenten må regne med en plassering på stedet i virksomheten, hos logistikksenteret under hele oppdraget.

Detaljer

Referens:59853

Ort: Oslo

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-15

Slutdatum:Löpande

Ansök senast:2024-08-12

Konsultförmedlare