Uppdragsbeskrivning

Rollen har följande ansvar och uppgifter:

 • Stödja införandet av nytt arkivsystem i Region Skåne, med fokus på hälsoinformation
 • Arbeta med mappning av källdata till standardiserade format
 • Dokumentera och mappa kodverk och urval
 • Arbeta operativt med olika informatiska arbetsuppgifter t ex:
  • Genomföra informationsbehovsanalys t ex i samband med processmodellering eller integration
  • Genomföra begrepps- och informationsmodellering
  • Dokumentera informationsmodeller
  • Specificering, konfigurering och test av integrationer

Följande kompetens efterfrågas:

 • Kunskap och erfarenhet av FHIR och FHIR short hand
 • Kunskap och erfarenhet av OpenEHR
 • Kunskap och erfarenhet av SNOMED CT
 • Kunskap och erfarenhet av mappning av data, informationsmodeller och strukturer
 • Kunskap och erfarenhet av process-, begrepps- och informationsmodellering
 • Kunskap om UML samt modelleringsverktyg som t ex Sparx Enterprise Architect
 • Kunskap om verksamhets- och informationsanalysmetoder, gärna VIA-metoden
 • Kunskap om tillämpning av terminologier, klassifikationer, kodverk och urval

Följande är meriterande:

 • Kunskap och erfarenhet av digital arkivering och arkivstandarder
 • Kunskap och erfarenhet av XML
 • Kunskap om Arkitekturgemenskapens metamodeller
 • Kunskap om terminologitjänster
 • Tidigare deltagande i modelleringar/projekt inom hälso- och sjukvård.
 • Tidigare erfarenhet av informatiskt arbete inom Region Skåne

Malmö/distans enl. överenskommelse, distansarbete möjligt.

Tillhör kategori

Modelleringsledare

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EU och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:60041

Ort: Distans, Malmö

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-01

Slutdatum:2025-01-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.