Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu 9 st Fullstackutvecklare till vår kund. Verksamheten är i en expansiv fas och har ett flertal uppdrag som ska genomföras inom de kommande åren. Med anledning av detta har kunden behov av att ta in konsulter i olika team som arbetar med uppdragen. Avtal kommer att tecknas för respektive konsult och ni som anbudsgivare har möjlighet att offerera mellan en (1) till nio (9) konsulter i detta avrop. Kunden förväntar således inte att en och samma leverantör ska kunna täcka hela behovet utan kundens förhoppning är att få in rätt kompetenser för uppdraget. Om ni som leverantör offererar mer än en (1) konsult för uppdraget ska separat anbud lämnas för respektive konsult.

Konsulterna ska förstärka ett av kundens utvecklingsteam som fullstackutvecklare och förvalta och utveckla kundens tjänster. Konsulten ska kunna röra sig mellan backend och frontend tekniker och navigerar testdriven utveckling och testautomation.

Uppdraget kan bestå bland annat av följande uppgifter:

 • Ta fram och utveckla lösningsförslag
 • Dokumentera lösningar, gränssnitt mm
 • Testa funktioner och tjänster
 • Implementera och exekvera automatiska tester

Skallkrav:

Kompetensnivå
Offererad konsult ska uppfylla minst kompetensnivå tre (3).
Kompetensnivå tre (3) innebär att offererad konsult besitter:

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
 • Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet – kan arbeta självständigt**.**

Spetskompetens

Offererad konsult ska ha minst fem (5) års erfarenhet av arbete som senior utvecklare inom minst två (2) av följande tekniker:

 • Java
 • Java EE
 • Jakarta EE
 • Jax-RS
 • JPA/Hibernate
 • Sonarqube
 • PostgreSQL
 • Kubernetes/Openshift
 • Vue.js

Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.

Breddkompetens

Offererad konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete som utvecklare inom minst två (2) av följande tekniker som inte uppgetts som spetskompetens:

 • Java
 • Java EE
 • Jakarta EE
 • Jax-RS
 • JPA/Hibernate
 • Sonarqube
 • PostgreSQL
 • Kubernetes/Openshift
 • Vue.js

Arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.

 • Offererad konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta med testdriven utveckling och testautomatisering som en naturlig del av sitt arbete som systemutvecklare. Minst två (2) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden
 • Offererad konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete i team som arbetar enligt agila arbetssätt.
 • Offererad konsult ska ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.
 • Offererad konsult ska ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Börkrav:

 • Offererad konsult bör ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete REST-baserade tjänster. Arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av containerbaserade tekniker som Docker, Kubernetes och OpenShift.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av utveckling i Linux-miljö.
 • Offererad konsult bör ha arbetat med versionshantering exempelvis GIT.
 • Offererad konsult bör ha arbetat med enhetstestning och/eller TDD.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av utvecklingsverktyget IntelliJ
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med testverktyget ReadyAPI
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med testverktyget Cypress
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med kontinuerlig testning av pipelines/CI/CD

Intervjuer
Intervjuerna kommer ske på distans via virtuellt mötesrum och offererade konsulter ska vara tillgängliga för intervju 13-15 augusti mellan 08:00 – 18:00. Kallelse till intervju kan komma med kort varsel och intervjun förväntas ta cirka 30 minuter i anspråk. Då kunden efterfrågar många konsulter i detta avrop kommer det vara ytterst begränsat med möjlighet att välja tid för intervju.

Uppdragsstart
Kundenarbetar i enlighet med ramverket SAFe och uppdraget kommer att startas i samband med kundens PI-planning som hålls 3-4 september. PI-planningen sker i kundens lokaler i Kalmar. Under PI-planningen kommer respektive konsult träffa de team i vilka de ska ingå och även bli insatt i de arbetsuppgifter de förväntas utföra. Konsulterna ska därför vara tillgängliga för uppdragsstart 2 september.

Den 2 september kommer konsulterna att få sin arbetsplatsutrustning såsom dator, datortillbehör och passerkort. De konsulter som har stationeringsort Stockholm ska under den 2 september även åka tåg till Kalmar. Resan och boende bokas och ersätts av kundens. Samtliga konsulter (oavsett stationeringsort) ska befinna sig på kundens kontor i Kalmar under dessa dagar.

Referens: Ange namn, telefon och mail.

Detaljer

Referens:60049

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2025-09-01

Ansök senast:2024-08-06

Konsultförmedlare