Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en (1) resurskonsult till 100 % av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid. Konsulten kommer arbeta på Socialförvaltningen i Danderyds kommun med lokaler i Mörby centrum. Det finns möjlighet till arbete digitalt från annan plats ca 2 dagar per vecka.

Arbetsuppgifter: Som kvalitets- och utvecklingsstrateg på socialförvaltningen arbetar du främst med kvalitets- och utvecklingsfrågor inom socialtjänstens områden med inriktning individ och familjeomsorgen, även om uppdrag kan spänna över hela förvaltningen.

Arbetsuppgifter kan variera. Följande arbetsuppgifter kommer att förekomma under avtalstiden (september t.o.m. december 2024):

-Att samordna årets brukarundersökningar inom individ och familjeomsorgen.

-Att tillsammans med andra strateger genomföra förvaltningens analysdagar.

-Att handlägga LOV ansökningar inom familjerådgivning samt att uppdatera förfrågnings-underlag tillsammans med upphandlingsavdelningen.

-Att vara sakkunnig inom våld i nära relationer tillsammans med förvaltningens styrgrupp och handläggare för våld i nära relationer. Under uppdraget ska en översyn av styrdokument göras samt att stödja förvaltningen och driva arbetet framåt i de pågår satsningarna kring hedersrelaterat våld och förtryck, en vecka fri från våld samt stadigvarande boende.

Beställaren kan komma att kalla offererad konsult till intervju. Offererad konsult ska finnas tillgänglig för att närvara på en intervju i samband med sista anbudsdag. Intervjun kommer att ske på distans.

Krav på leverans Konsulten ska utföra arbetsuppgifterna enligt de tidsfrister som konsult tillsammans med Beställare kommit överens om. Överenskommelse om tidsfrister sker i samband med avtalsstart.

Förväntat resultat Du förväntas vara informerad och uppdaterad kring övergripande socialtjänstfrågor med fokus på individ och familjeomsorgen då du utgöra ett stöd till dina kollegor och förvaltningen inom detta område. Du har en central roll inom socialförvaltningen med ett stort ansvar och ett tydligt mandat inom planering och uppföljning inom ditt ansvarsområde.

Projektorganisation I arbetet samarbetar konsulten bland andra med socialdirektör, avdelningschef, ekonomicontrollers samt med andra kvalitets- och utvecklingsstrateger. Du rapporterar till stabschef.

Krav på dokumentation Konsulten kommer arbeta med att driva och genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete, samordna, handlägga och utreda aktuella frågor, skriva rapporter och tjänsteskrivelser till verksamhet och socialnämnd. Krav på leverans görs i samråd med Beställaren.

Hantering av personuppgifter Konsulten kommer inför avtalsstart teckna PUB-avtal med Danderyds kommun. Konsulten kommer under avtalstiden ansvara för LOV ansökningar där anbudsgivare lämnar uppgifter på medarbetares namn, personnummer och adresser. Andra arbetsuppgifter kan förekomma där konsulten kommer hantera personuppgifter.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Pris

Observera att annonseringen sker under sommaren, vilket kan innebära fördröjd återkoppling från konsultförmedlaren på grund av semesterperioden. Vi strävar efter att återkoppla så snart som möjligt. Presentation till kund kommer att ske efter sista anbudsdag.

Skallkrav:

 • Har en relevant högskoleutbildning, socionom eller likvärdigt
 • Har goda kunskaper inom individ och familjeomsorgen
 • Har erfarenhet och god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift

Börkrav:

 • Har erfarenhet som kvalitetsutvecklare eller sakkunnig inom vård- och omsorg
 • Har erfarenhet och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och förändringsarbete
 • Har erfarenhet av arbete från en politiskt styrd organisation
 • Har erfarenhet av arbete inom området våld i nära relationer

Personliga egenskaper:

 • Är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines
 • Är samarbetsorienterad och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
 • Är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö

Övriga krav:

 • Anbudsgivaren ska lämna 2st referenser på offererad konsult. Referenserna får ej vara äldre än 3 år räknat från sista anbudsdag. Följande info om referenserna ska inkomma: – Företag/Arbetsgivare – Förnamn och efternamn – Mailadress – Telefonnummer – Beskrivning av uppdraget som genomfördes hos arbetsgivaren – Start- och slutdatum Beställaren förbehåller sig rätten att ta egna interna eller externa referenser på offererad konsult.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:60066

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2024-12-20

Ansök senast:2024-08-12

Konsultförmedlare