Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Projektledare GRC till vår kund. Uppdraget avser projektledarskap för upphandling och implementering av ett systemstöd för riskhantering- och internkontroll (GRC-system) inom verksamheten inklusive förberedande arbete relaterat till harmonisering av relaterade rutiner och taxonomi. Kundens digitala utveckling bedrivs enligt Lean-Agila arbetssätt samtidigt som andra förflyttningar innebär traditionell projektledning. Projektledarrollen innefattar bland annat att;

  • Leda projektet i enlighet med beslutad budget, tid och omfattning samt krav i styrande dokument
  • Föredra projektstatus, beslutsunderlag och riskanalys på styrgruppsmöten m.m.
  • Koordinera arbetet och samordna möten med projektdeltagare och arbetsgrupper
  • Delta i det praktiska arbetet med intervjuer, workshops, analyser, framtagande av beslutsunderlag etc.

Ett projektarbete har tidigare år bedrivits inom området som nu återupptas varmed viss tidigare analys och utvärdering finns, som dock behöver uppdateras baserat på aktuella förutsättningar.

Projektet drivs från enheten för Riskhantering- och internkontroll inom Juridik och projektledaren kommer att jobba nära resurser inom denna enhet. Dessutom kommer arbetet att innebära tätt samarbete med berörda funktioner i verksamheten.

Projektet kommer att inkludera:

  • Projektplanering och analys
  • Verksamhetsförberedande arbete (harmonisering processer, taxonomi, modeller) och förändringsledning
  • Request for proposal (RFP) inklusive funktionella och icke-funktionella krav och leverantörsutvärdering av potentiella GRC-leverantörer
  • Val av leverantör
  • Konfiguration och Implementation
  • Populering av verktyg

Detaljerad omfattning och fördelning av arbete kommer att bekräftas vid start samt löpande under projektet.

Detaljer

Referens:60125

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-20

Slutdatum:2025-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.