Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en (1) resurskonsult till beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas omfatta två tillfällen om 1,5 tim kl. 15.00 – 16.30 den 16 sept. resp den 14 okt. Möjlighet till förlängning: Tidsbegränsad insats med genomförande på plats vid 2 tillfällen om 1,5 timmar på ovanstående datum.

Förväntat resultat Täby kommun förväntar sig en processledning som låter gruppen tänka och sätta ord på känslor den förändring som varit under första halvåret 2024 bidragit till. Vidare ska insatsen bidra till att gruppmedlemmarna fokuserar på och stärks i sitt samarbete, engagemang och ansvarstagande inom ramen för de nya förutsättningarna.

Projektorganisation

Rapporterar till enhetschef för centrala elevhälsan.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Certifikat (Examensbevis)

– Genomförandeplan

– Pris

Observera att annonseringen sker under sommaren, vilket kan innebära fördröjd återkoppling från konsultförmedlaren på grund av semesterperioden. Vi strävar efter att återkoppla så snart som möjligt. Presentation till kund kommer att ske efter sista anbudsdag.

Skallkrav:

  • Legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med akademiska grupper i offentlig sektor
  • Erfarenhet av att möta grupper och handleda människor som är i en arbetsförändring

Börkrav:

  • Meriterande om konsult har erfarenhet inom Täby kommun och centralt anställda med arbetsplats på olika enheter

Övriga krav:

  • Erfarenheten styrks genom ett (1) referensuppdrag och ska innehålla; – uppdragets namn – typ av uppdrag – omfattning – namn på konsult/er som genomförde uppdraget – beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning – ange även tidpunkten för uppdraget, start- och slutdatum
  • Genomförandeplan: En kortfattad beskrivning av hur insatsen ska genomföras t.ex. val av metod kopplat till de effekter kommunen eftersträvar.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:60143

Ort: Stockholm

Omfattning:Uppdraget förväntas omfatta två tillfällen om 1,5 tim kl. 15.00 - 16.30 den 16 sept. resp den 14 okt. Möjlighet till förlängning: Tidsbegränsad insats med genomförande på plats vid 2 tillfällen om 1,5 timmar på ovanstående datum.

Startdatum:2024-09-16

Slutdatum:2024-10-14

Ansök senast:2024-08-08

Konsultförmedlare