Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Lösningsarkitekt inom krav och process till vår kund. Stora förändringar sker för närvarande inom utbildningssidan i kundens IT-infrastruktur. Inom en del av organisationen startar nu ett projekt med syfte att förbereda upphandling av ett nytt barn- och elevregister. Projektets mål är att kartlägga processer och samla in krav från berörda verksamheter.

Organisationens nuvarande barn- och elevregister – är ett gemensamt och sammanhållet system avseende barn, elever, studerande, vårdnadshavare och personal som hanterar information ur ett verksamhets- och myndighetsperspektiv hos kunden. Systemet används av alla pedagogiska verksamheter inom samtliga skolformer i både kommunal och fristående regi.

Skallkrav:

 • God kunskap inom flera tekniska domäner
 • God ledarskapsförmåga
 • Kunskap om molninfrastruktur och hybrida lösningar.
 • Ha förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen till hållbara tekniska lösningar
 • Ha djup teknisk kompetens och övergripande kunskap inom IT och teknik, men även inom specialiseringar såsom till exempel infrastruktur, datamodellering eller tjänsteorientering.
 • God kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap
 • Erfarenhet av att identifiera och värdera de arkitekturdrivande kraven i en komplex kravbild och att omsätta kraven till en realiserbar arkitektur.
 • Erfarenhet av att beskriva och kommunicera arkitekturen till aktuella målgrupper att alltid hålla en god dokumentation av arkitekturen som kan rikta sig till verksamhet, utvecklare och förvaltning
 • Erfarenhet av att ansvara för att den övergripande arkitekturen är vägledande i de lösningar som skapas i olika projekt.
 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet som lösningsarkitekt. Med dokumenterad kunskap och erfarenhet menas  certifieringar, o/e utbildningar och genomförda uppdrag som kan verifieras via CV och referenser.
 • Kan påbörja uppdraget första september 2024.
 • Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning som lösningsarkitekt och vara välbevandrad med de förutsättningar som där råder.
 • Akademisk examen inom Datavetenskap eller motsvarande på lägst kandidatnivå.
 • Kan uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
 • Gedigen erfarenhet och förståelse för arkitektarbetet inom de olika arkitektrollerna.
 • Ha arbetat med att verksamheten får hög effekt och nytta av sina system som helhet, att man har en övergripande strategi för framtida funktioner och it-investeringar samt att verksamhetens it-arkitektur är kostnadseffektiv.
 • Erfarenhet av användning av verktyg såsom generativ AI, Qualiware eller motsvarande.

Meriterande:

 • God kunskap inom flera tekniska domäner
 • God ledarskapsförmåga
 • Kunskap om molninfrastruktur och hybrida lösningar.
 • Ha förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen till hållbara tekniska lösningar
 • Ha djup teknisk kompetens och övergripande kunskap inom IT och teknik, men även inom specialiseringar såsom till exempel infrastruktur, datamodellering eller tjänsteorientering.
 • God kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap
 • Erfarenhet av att identifiera och värdera de arkitekturdrivande kraven i en komplex kravbild och att omsätta kraven till en realiserbar arkitektur.
 • Erfarenhet av att beskriva och kommunicera arkitekturen till aktuella målgrupper att alltid hålla en god dokumentation av arkitekturen som kan rikta sig till verksamhet, utvecklare och förvaltning
 • Erfarenhet av att ansvara för att den övergripande arkitekturen är vägledande i de lösningar som skapas i olika projekt.
 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet som lösningsarkitekt. Med dokumenterad kunskap och erfarenhet menas  certifieringar, o/e utbildningar och genomförda uppdrag som kan verifieras via CV och referenser.
 • Kan påbörja uppdraget första september 2024.
 • Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning som lösningsarkitekt och vara välbevandrad med de förutsättningar som där råder.
 • Akademisk examen inom Datavetenskap eller motsvarande på lägst kandidatnivå.
 • Kan uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
 • Gedigen erfarenhet och förståelse för arkitektarbetet inom de olika arkitektrollerna.
 • Ha arbetat med att verksamheten får hög effekt och nytta av sina system som helhet, att man har en övergripande strategi för framtida funktioner och it-investeringar samt att verksamhetens it-arkitektur är kostnadseffektiv.
 • Erfarenhet av användning av verktyg såsom generativ AI, Qualiware eller motsvarande.
Detaljer

Referens:60145

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2025-12-31

Option:2028-12-31

Ansök senast:2024-08-23

Konsultförmedlare