Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu 3 st Systemtestare till vår kund. Verksamheten är i en expansiv fas och har ett flertal uppdrag som ska genomföras inom de kommande åren. Med anledning av detta har kunden behov av att ta in konsulter i olika team som arbetar med uppdragen. Detta avrop avser systemtestare och kunden har behov av tre (3) systemtestare vilka sedan kommer ingå i olika team inom verksamheten. Avtal kommer att tecknas för respektive konsult och ni som anbudsgivare har möjlighet att offerera mellan en (1) till tre (3) konsulter i detta avrop. Kunden förväntar således inte att en och samma leverantör ska kunna täcka hela behovet utan kundens förhoppning är att få in rätt kompetenser för uppdraget. Om ni som leverantör offererar mer än en (1) konsult för uppdraget ska separat anbud lämnas för respektive konsult.

Uppdraget består av, bland annat, följande uppgifter:

 • Designa, implementera och exekvera automatiska tester för tjänster och underliggande affärslager, kan innebära GUI tester
 • Testgenomförande på tjänstebaserade plattformar
 • Dokumentera och rapportera testresultat till teamet
 • Ärendehantering vid produktionsfel
 • Databas- och loggsökning

Skallkrav:

 • Offererad konsult ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att arbeta med testdesign och testning av mjukvara. Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta med testautomatisering. Minst två (2) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete i team som arbetar enligt agila arbetssätt.
 • Offererad konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta med tjänstebaserade plattformar. Minst två (2) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av testning i webbapplikation, både frontend och backend.
 • Offererad konsult ska ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.

Börkrav:

 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av relevanta sökningar i loggverktyg.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av acceptanstestning tillsammans med verksamhetsspecialister.
 • Offererad konsult bör ha certifiering inom testområdet (ISTQB)
 • Offererad konsult bör ha Erfarenhet av databashanterare samt SQL.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med testverktyget ReadyAPI.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med testverktyget Cypress.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetat med kontinuerlig testning av pipelines/CI/CD.
 • Offererad konsult bör ha kunskap av att ha arbetat med någon av följande tekniker/plattformar: Java, Java EE, Jakarta EE, Jax-RS, JPA/Hibernate, Gitlab, Intellij, Sonarqube, PostgreSQL Linux, Kubernetes/Openshift och Vue.js

Intervju
Intervjuerna kommer ske på distans via virtuellt mötesrum och offererade konsulter ska vara tillgängliga för intervju 13-15 augusti mellan 08:00 – 18:00. Kallelse till intervju kan komma med kort varsel och intervjun förväntas ta cirka 30 minuter i anspråk. Då kunden efterfrågar flera konsulter i detta avrop kommer det vara ytterst begränsat med möjlighet att välja tid för intervju.

Uppdragsstart
Kunden arbetar i enlighet med ramverket SAFe och uppdraget kommer att startas i samband med kundens PI-planning som hålls 3-4 september. PI-planningen sker i deras lokaler i Kalmar. Under PI-planningen kommer respektive konsult träffa de team i vilka de ska ingå och även bli insatt i de arbetsuppgifter de förväntas utföra. Konsulterna ska därför vara tillgängliga för uppdragsstart 2 september.

Den 2 september kommer konsulterna att få sin arbetsplatsutrustning såsom dator, datortillbehör och passerkort. De konsulter som har stationeringsort Stockholm ska under den 2 september även åka tåg till Kalmar. Resan och boende bokas och ersätts av kunden. Samtliga konsulter (oavsett stationeringsort) ska befinna sig på deras kontor i Kalmar under dessa dagar.

Referens: Ange namn, telefon och mail.

Detaljer

Referens:60154

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2025-09-01

Ansök senast:2024-08-06

Konsultförmedlare