Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu efter en erfaren säkerhetskonsult vars uppdrag är att säkerställa att de IT-interna säkerhetsrutinerna vid vår kunds IT-avdelning uppfyller krav på en god intern kontroll. Arbetet ska genomföras med beaktande av relevanta delar av nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) och delbetänkandet av utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven.

Ansvarsområden:

 • Utvecklingsarbete kring det interna säkerhetsarbetet för kundens IT-avdelning.
 • Skapa en robust struktur för intern styrning innefattande:
  • Rutiner
  • Beslutshantering
  • Dokumentation
  • Kompetensutveckling
  • Arbetssätt
 • Upprätthålla god ordning och säkerhet som säkerställer en god intern kontroll.
 • Skapa förmåga och metoder för att:
  • Vid behov utreda händelser och aktiviteter i IT-miljön.
  • Återskapa historik, göra analyser och dra slutsatser.
 • Implementera resultaten löpande i IT-avdelningens interna arbete.

Kvalifikationer:

 • Kompetensnivå 3-4 (4-12 års erfarenhet)
 • Omfattande erfarenhet av säkerhetsarbete internt inom IT.
 • Aktualiserad, relevant och bred kompetens inom aktuellt säkerhetsområde.
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling.

Personliga egenskaper

 • Förmåga att dokumentera rutiner, arbetssätt och modeller.
 • Uttalad problemlösningsförmåga.
 • God samarbetsförmåga.
 • Hög leveranssäkerhet.
 • Lyhördhet, tydlighet, kvalitetsmedvetenhet.
 • Förmåga att vara detaljorienterad utifrån ett helhetsperspektiv.
Detaljer

Referens:60405

Ort: Göteborg

Omfattning:Deltid enligt överenskommelse

Startdatum:Omgående

Slutdatum:Fortlöpande

Ansök senast:2024-08-12

Konsultförmedlare