Uppdragsbeskrivning

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle ett digitalt vårdsystem, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter.

Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information om SDV, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en Teknisk projektledare för cutover där du ingår i utrullningsorganisationen i SDV. Driftstart ska på ett systematiskt sätt säkerställa att aktiviteter som behöver genomföras under cutover identifieras och förbereds. Samt ska säkerställa att en organisation och processer etableras för att hantera arbetet och att dessa integreras i den idag etablerade utrullningsorganisationen. Ska säkerställa att cutover genomförs på ett sådant sätt och med ett sådant resultat så att det stödjer en fungerande verksamhet efter att systemet har gått live.

Exempel på arbetsuppgifter: 

  • Tillse att ansvariga för nya klienter, uppkoppling/omkoppling av medicinsk utrustning och annan teknisk utrustning (t.ex. skrivare, scanners, streckodsläsare etc.), har säkrat samtliga funktioner.
  • Säkerställa att ansvariga för omkoppling av integrationer från testmiljö till produktionsmiljö har planering och koordinering på plats.
  • Temporära processer för att hantera cut-over och samexistens av nuvarande system tillsammans med det nya. T ex manuella processer för säkra fakturering och undvika missa information/dubbelbokningar.
  • Säkerställ att process är på plats kring manuell hantering av vårdkontakter där gamla/nya systemen är inblandade.
  • Säkerställ process för hantering av information i gamla system när cut-over görs.

Projektledare / Systemvetare inom Region Skåne eftersöker dig med erfarenhet av att leda IT/tekniska projekt inom Region Skåne. Du ska ha goda kunskaper inom det engelska språket då den tekniska cut-over samt kontakter inom leverantören Oracle sker på engelska.

Det är meriterande om du:

  • Har tidigare erfarenhet av Region Skånes organisation eller hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige
  • Har jobbat med Cut-overs tidigare
  • Har kunskaper inom IT och processer inom Region Skåne

Tillhör kategori

Teknik – Teknisk koordinator

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:6701

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2023-06-01

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.