Uppdragsbeskrivning

OBS – Notera att beläggningsgrad för 2023 kommer vara ca 50%, medan den under 2024 kommer vara 100%.

Som Projektledare Fastighetsdigitalisering Forth kommer du arbeta för att realisera den Digitala Målbild som Regionfastigheter har beslutat för en ny sjukhusbyggnad i Hässleholm. Arbetet kommer vara tvärdisciplinärt och tvärfunktionellt där det övergripande syftet är att säkerställa att byggprojektet i alla delar och faser följer uttalad ambitionsnivå för fastighetsdigitalisering. Målet är att Forth tar steg framåt i Regionfastigheter digitaliseringsambitioner och att erfarenheter förs vidare till framtida och större sjukhusprojekt. Forth (Framtidens Ortopedi i Hässleholm) är ett omfattande nybyggnationsprojekt där tilldelning av byggentreprenör nyligen skett. Regionfastigheter har som tydlig ambition att höja digitaliseringsnivån i Forth, varför bland annat en dedicerad Rambeskrivning för Digitalisering inkluderats i förfrågningsunderlaget, samt en Digital Målbild bifogats till programhandlingen.

Projektledare Fastighetsdigitalisering är en ny roll inom Regionfastigheters byggherreorganisation som kommer rapportera direkt till projektchef. Det övergripande syftet är att säkerställa att Regionfastigheters ambitionsnivå avseende fastighetsdigitalisering innehålls, bland annat genom samverkan, samordning och uppföljning av samtliga aktörer inom byggprojektet och dess olika faser: projektörer, installatörer, entreprenörer, informationssamordnare osv. Till din hjälp kommer du ha digitaliseringssamordnare, strateg, förändringsledare och informationssäkerhetsspecialist.

Uppdraget inkluderar OT-system inom fastigheten men inkluderar ej medicintekniska system, IT system, patientsystem, logistiksystem mm. En motsvarande projektledarroll för Digitalisering/IT, som tar ansvar för icke-OT system, kommer tillsättas. Det kommer finnas ett stort behov av samverkan med denna roll.

Målet med uppdraget är att realisera den ambitionsnivå Regionfastigheter har avseende fastighetsdigitalisering både i avseende system och tekniska lösningar, men även delvis realisera en ny informationsleveransmodell som kommer vara under införande.

Uppdraget sträcker sig till och med detaljprojektering men Regionfastigheters ambition är att förlänga uppdraget över hela entreprenadtiden, dvs till 2027.

Skallkrav:

  • Omfattande erfarenhet av projektledning
  • Erfarenhet av projektledning inom byggprojekt
  • God kunskap om OT system i en komplex fastighet som ett sjukhus
  • Erfarenhet av fastighetsdigitalisering, gärna från ett styrperspektiv

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet. Förmåga att samarbeta, vara pedagogisk och ha god kommunikationsförmåga är vitalt för att driva förändring i ett stort och komplex t byggprojekt. Att vara drivande och strukturerad kommer vara en förutsättning för att lyckas med uppdraget.

Arbetet kommer huvudsakligen ske i Malmö/Lund. Minst 60% av arbetet bedöms behöva ske på plats. Resor ska primärt ske med allmänna kommunikationsmedel för att minimera miljöpåverkan.

Tillhör kategori

Ledning & Styrning – Projektledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:6744

Ort: Lund, Malmö

Omfattning:100%

Startdatum:2023-09-01

Slutdatum:2024-09-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.