Oppgavebeskrivelse

Vores kunde er tynt bemannet i Teknologidivisjonen på musikkområdet og ønsker å forstå hvordan de bør rigge seg for å møte fremtiden. Derfor leter de nå etter en tjenestedesigner, som kan hjelpe dem å skaffe innsikt – både internt og eksternt – for at de skal kunne prioritere riktig fremover.

Ansvar og oppgaver:

 • Ansvar for kartlegging av behov knyttet til musikkområdet
 • Skaffe innsikt ved å være tett på interne brukere i musikkområdet
 • Utarbeide fremtidige brukerreiser knyttet til området i tett dialog med fagpersoner og brukere, og bidra til å omsette dette til løsningsforslag
 • Kartlegge eksisterende systemer og hvilken verdi de gir brukerne og kunden i dag
 • Søke kunnskap fra andre tilsvarende mediehus og fra eksisterende og konkurrerende leverandører og utfordre organisasjonen på etablerte sannheter og løsninger
 • Sette seg inn i krav og forventninger til hvilken musikk kunden publiserer, spesielt med tanke på ny norsk musikk, og hvordan de rapporterer dette til myndigheter
 • Dokumentere og presentere funn

Hvem er du?

 • Du har sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og du er detaljorientert
 • Du har sterke analytiske og kvantitative ferdigheter
 • Du har dyp kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis
 • Du evner å forholde deg til flere prosjekter samtidig
 • Du evner å jobbe med tverrfunksjonelle team
 • Du har evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder
 • Du har evne til å fasilitere workshops og tilrettelegge for brukerinvolvering
 • Du har evne til å innhente ulike perspektiver fra interessenter
 • Du evner til å dokumentere funn på en lettfattelig måte
 • Du er teknologinøytral og forblir objektiv mot enhver spesifikk teknologi eller leverandørvalg, du er mer interessert i resultater enn personlige preferanser
 • Du evner å bygge tillit hos interne brukere
 • Du viser intellektuell nysgjerrighet og integritet
 • Du er motivert og drevet av å oppnå langsiktige forbedringer
 • Du evner å jobbe effektivt i et teammiljø, men også selvstendig
 • Du har interesse for musikk
Detaljer

Referens:7615

Ort: Oslo

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-21

Slutdatum:2024-06-30

Option:Möjlighet till förlängning

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.