Uppdragsbeskrivning 

Nu behöver vår kund stärka sitt team med ytterligare en lösningsarkitekt till ett projekt där de jobbar med ett stort digitaliseringsprogram. I programmet ingår flera projekt kring hantering av anläggningsinformation, vilket bl.a. syftar till att införa förbättrade processer och IT-stöd för förvaltning av kundenss fysiska anläggningar.

I uppdraget kommer du att diskutera och harmonisera krav och förmågor inom projekt och med relevanta intressenter. Du kommer även ansvara för design, kommunikation och förankring av lösningar kopplat till verktyg och funktioner för underhåll, förvaltning och utveckling av projektet, samt kapa och kommunicera arkitektoniska projektleverabler i forum och till olika intressenter inom organisationen. Dessutom kommer du att tillse att lösningar är i linje med målbilder, gällande lagar och förordningar och rekommendera lämpliga vägar framåt för att nå såväl projekt- som strategiska mål.

Skallkrav:

 • Minst 10 års arbetslivserfarenhet under de senaste 15 åren av att ha jobbat med lösningsarkitektur
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av roll som enterprise/domänarkitekt med ansvar för ett verksamhetsområde
 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att arbeta med information och processer relaterat till underhåll och förvaltning av fysiska tillgångar, samhällsinfrastruktur så som elnät, telekom, fastigheter etc.
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Börkrav:

 • Arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av införande av affärssystem där användningsområden inom anläggningsförvaltning och underhåll har ingått
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att i rollen som lösningsarkitekt ansvarat för att ta fram, förankra och genomföra lösningar för en komplex verksamhet eller verksamhetsområde
 • Arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att leda team och coacha medarbetare
 • Certifierad IT-arkitekt eller motsvarande som vår kund bedömer relevant
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av integrationer via integrationsplattformar
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av säkerhetsskyddad verksamhet
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av informationsmodellering/databashantering enligt ISO-standard, t.ex.  IEC-81346

 

Detaljer

Referens:7749

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-01

Slutdatum:2024-01-31

Option:2026-01-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.