Uppdragsbeskrivning

Regionfastigheter genomför just nu en testimplementation av en eventuell framtida informationsleverans som sker från strategiska byggprojekt. Inom denna testimplementation tas det fram en ny informationsmodell som baseras på en befintlig ontologi. Uppdragets syfte är att vidareutveckla informationsmodellen,

För att vidareutveckla informationsmodellen krävs omfattande kunskaper om informationssamordning inom större byggprojekt, beteckningsstandarder och märkstandarder.

Tillhör kategori

Analys & Design – Modelleringsledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:8548

Ort: Malmö

Omfattning:30%

Startdatum:2023-08-01

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.