Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker nu en kravledare till ett större, flerårigt och prioriterat program innefattande byte till ny infrastruktur och migrering/installation av system, IAM och middleware på division IT där man som kravledare blir en del av programledningen bestående av bland annat programledare, leveranssamordnare, programarkitekt och testledare. Programmet bedriver ett agilt och iterativt arbetssätt med kontinuerliga leveranser.

För denna roll söks en kravledare som vill arbeta i en kombinerad roll. Du kommer att ha en strategisk roll med kravplanering mot både verksamhet och IT samt andra prioriterade projekt/program. Kravhantering inom programmet och mätning samt uppföljning av dem. Du behöver ha förmåga att se helheten både inom vad som påverkas med ny infrastruktur, dess nya arbetsprocesser exempel automation, DevOps för att kunna avgöra vad som ska kravställas samt prioriteras.

Du ska kunna driva det praktiska arbetet med att se till att kravställning genomförs samt se till att kraven överensstämmer med portföljstyrningen.

Programmet kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna/externa resurser inom IT. På längre sikt behöver du även kunna sätta kravställning på applikationer som flyttar in i den nya infrastrukturen. Då blir det stort fokus på kravställning på tvärfunktionella processer. Det är viktigt att kunna se samband mellan applikationerna samt arbetsprocesserna. Du kommer att arbeta tätt med IT säkerhetsarkitekten, programarkitekten, leveranssamordnaren och testledaren. Eftersom programmet jobbar i team är det viktigt att du trivs med det, och att du har en vilja att dela med dig av din kunskap och dina idéer.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ett helhetsansvar för krav och behovsställningen inom kravställning för infrastruktur, IAM, applikationer samt middleware (så som openshift, IPL mm)
 • Samla in och följa upp funktionella och icke-funktionella krav genom workshops och enhetligt dokumentera resultatet
 • Identifiering av kravbehov samt kravplanering på olika nivåer, t.ex. epics, user scenarios, user stories samt tasks
 • Framtagning och dokumentation av krav och acceptanskriterier (definition of done)
 • Säkerställa att krav kommuniceras, koordineras och förankras med och mellan olika kravställare, verksamhets- och IT-arkitekter
 • Säkerställa att kraven är skrivna på ett utvecklingsbart och testbart sätt
 • Säkerställa kravuppfyllnad i de testfall som tas fram i samarbete med testledare
 • Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare avseende både funktionella och icke-funktionella krav
 • Ge metodstöd inom kravhantering i programmet
 • Bidra till att utveckla kravprocess och strategi i samarbete med andra krav- och testledare

Skallkrav:

 • Gymnasieingenjör eller universitets-/högskoleexamen om minst 120hp/180hp inom datavetenskap eller elektronik, eller annan erfarenhet/utbildning som kund bedömer relevant
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som kravanalytiker och/eller kravledare och därmed arbetat med funktionella och icke funktionella krav inom IT så som IT- infrastruktur eller annat som kund bedömer relevant
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av komplexa IT-verksamhetsprojekt senaste 10 åren (det är viktigt att arbetet har inkluderat kravinsamling, analys, mätning och ledning avseende IT- teknik och tillhörande arbetsprocesser som påverkas av ny IT)
 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete i Azure DevOps Server och automatiserade processer och CI/CD
 • God kunskap inom ITIL Change- och releaseplanering
 • Minst ett uppdrag/projekt och/eller minst 6 månader från de senaste 2 åren där arbetet skett enligt agila metoder
 • Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat med något/några kravverktyg
 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att identifiera och dokumentera arbetsprocesser vid IT-förändringar, t ex enligt Astrakanmetoden, workshopledning, intervjuer och analys av processer
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Börkrav:

 • Certifiering enligt IREB, REQB eller annan certifiering som Svenska kraftnät bedömer motsvarande
 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med kravställning inom IT, för agil systemutveckling
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med kravställning inom säkerhetskänslig verksamhet
 • Tidigare arbetslivserfarenhet där du arbetat med minst 2 av nedan verktyg: VMware VCF, OpenShift, Software Definied Network, Kafka

I övrigt så lägger kunden stor vikt vid personliga egenskaper vilka utvärderas vid en eventuell intervju. Som person ska du ha god samarbets- och initiativförmåga och ha förmågan och viljan att ta till dig nya kunskaper. Du ska även vara flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning. Då du arbetar i team är det viktigt att du är utåtriktad och tydlig i din kommunikation samt ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende. Det är även önskvärt att du arbetar självständigt och målinriktat med ett stort intresse för att skapa hållbara och säkra IT-lösningar.

 

Detaljer

Referens:8733

Ort: Delvis distans, Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-01

Slutdatum:2024-12-31

Option:2026-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.