Uppdragsbeskrivning

Vår kund planerar att under det kommande året bygga en ny webbtjänst och har då stort behov av en senior frontendutvecklare för att utveckla användargränssnittet för kompetensprofilen utifrån de riktlinjer och krav som myndigheten har och som kan ta en aktiv roll i utvecklingen.

Du kommer att arbeta med nyutveckling och framtagande av en tjänst för kompetenskartläggning för kundens målgrupper. Du kommer att jobba tillsammans med ett team bestående av bland andra flera utvecklare (frontend och backend), UX-designers och systemarkitekter.

Huvuddelen av uppdraget kommer bestå av att utveckla användargränssnittet och vara delaktig i att ta fram lösningen för systemet med övriga i teamet. Du har även som uppdrag att agera mentor till kundens mer juniora utvecklare. Du förväntas ha god kunskap om ways of working och best practices inom frontend-utveckling.

Skallkrav:

 • 4-8 år inom aktuell roll
 • Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av frontend-utveckling med CSS, JavaScript, HTML samt TypeScript
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av utveckling av REST API-er för webbtjänster
 • Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete och uppbyggnad av microtjänster
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av mentorskap

Börkrav:

 • Frontendutveckling i Angular
 • Responsiv design
 • Bygga och förvalta automatiska systemtester/unit-tester (karma – jasmine)
 • Utvecklingserfarenhet inom tillgänglighet och god kännedom om WCAG
 • Arbetat med och som interaktionsdesign(er)/ux
 • Arbetat med container-plattformar med OCP4 och Kubernetes
Detaljer

Referens:8746

Ort: Delvis distans, Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-07-03

Slutdatum:2024-07-02

Option:2025-01-02

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.