Upgraded People AB tillsatte strax under 1500 konsulttjänster under 2023 vilket är nästintill en fördubbling jämfört med 2022. Vi kan nu notera att trenden fortsätter in i 2024 där vi under årets första kvartal ökar affärsvolymen gentemot samma jämförelsekvartal 2023 med hela 80%. 

Vi ser att den kraftiga tillväxten i antalet tillsatta konsulttjänster som vi noterade under 2023 fortsätter under uppstarten av 2024 där vi för första kvartalet ökar affärsvolymen med 80 %. Den kraftiga ökningen har sin bakgrund i dels en fokusering mot starka tillväxtbranscher så som försvar, energi och fordonsindustrin men också en fortsatt framgång i upphandlingar mot den offentliga sektorn där vi vinner ett flertal större upphandlingar. Den största tillväxtfaktorn utgörs dock i det förtroende som marknaden visar oss och att vi fortsätter att ta marknadsandelar inom såväl privat som offentlig sektor, säger Birgitta Hedegård, VD för Upgraded People AB.

Genom att kombinera kraften i genomförande med innovativa tankar och banbrytande idéer, strävar vi efter att generera värde i varje led för individer, organisationer och samhället som helhet. För oss är det avgörande att skapa långsiktiga och fördelaktiga samarbeten som går utöver enkla kontaktförmedlingar. Vi strävar efter att skapa de perfekta förutsättningarna för tillväxt och kundupplevelse. Jag vill framföra min djupa tacksamhet till alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för deras ovärderliga bidrag till företagets fantastiska tillväxtresa och ser med stor tillförsikt fram mot fortsättningen av 2024 avslutar Birgitta.

För mer information:

www.upgraded.se

VD, Birgitta Hedegård

birgitta.hedegard@upgraded.se

Om Upgraded

Upgraded erbjuder marknaden skräddarsydda lösningar för att möta sina uppdragsgivares unika behov och önskemål, vi har en inriktning mot tjänster som leder den digitala transformationen framåt för att sömnlöst ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter. Upgradeds uppdragsgivare återfinns både inom offentlig och privat sektor med resursleveranser i Sverige, Norge och Danmark. Omsättningen för 2023 uppgick till knappt 1,1 miljarder sek.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela