5 juli 2023

Ett företag i banksektorn kommer under fyra månader att ta hjälp av en arkitekt inom data. Konsulten att skapa rapporter på nuvarande lösningar och komma med förslag på nya som ska effektivisera verksamheten.

En myndighet som flera gånger tidigare hittat rätt kompetens med hjälp av oss har idag signerat fem nya konsulter:

  • En supporttekniker med expertis inom framförallt windows klientplattformar
  • En konsult vars arbete handlar om att leda tillfälliga grupper av experter inom olika områden som deltar i kreativt samarbete under en begränsad tid, dvs gruppdynamik och facilitering av samarbeten
  • En konsult som bland annat kommer att arbeta med myndighetens design och test av diagramtyper
  • En UX-designer som ska genomföra effekt- och behovskartläggning som ska resultera i hur de bäst tillgängliggör data och kommunicerar med ett UX perspektiv
  • En utredare som kommer att bedöma förutsättningarna för ett införande av en modell för riskbedömning