4 september 2023

En kommun i södra Sverige kommer under sex månader att stärkas av en konsult inom cirkulär ekonomi.

En myndighet från Stockholm får stöd från en sakkunnig under ett år som ska arbeta med nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå. En annan konsult kommer att arbeta med att tillhandahålla adressdata för ett specifikt nätområde på obestämd tid med regelbundna leveranser hos kund i södra Sverige.

Vi har hjälpt ett företag i energibranschen i Skåne att hitta en Business Analyst som kommer att vara hos dem tillsvidare. Vi har även säkrat kompetensförsörjningen hos ett företag som arbetar med lagerlösningar. Under två månader får de stöttning av en IAM-specialist.

Under dagen signerade även fyra kunder avtal med GIS-utvecklare som tillsvidare kommer att arbeta med de olika verksamheterna.