14 augusti 2023

En Major Incident Manager ska under elva månader arbeta hos en kund i Göteborg. Konsulten ska agera på incidenter som på något sätt kan påverka företaget.

Ett universitet får hjälp av två konsulter, varav den ena kommer att utvärdera deras nuvarande verktyg för att i framtiden kunna utveckla systemen. Den andra konsulten kommer under de nästkommande sex månaderna att arbeta som teknisk projektledare och aktivitetssamordnare. 

Under ett halvår kommer en myndighet i Stockholm att arbeta med en konsult som ska agera förvaltningsledare och IT-stöd. Konsulten ska ansvara för att bland annat förvalta IT-komponenter hos kunden.

Ett privatägt bolag kommer tillsvidare få stöttning av en konsult som ska arbeta med Power BI. Omfattningen på uppdraget väntas ligga på cirka 20%.

Ytterligare en myndighet har signerat avtal med en konsult som under drygt ett år kommer att ansvara för att vidmakthålla och utveckla deras SharePoint-applikationer.