24 augusti 2023

En myndighet i södra Sverige får stöttning av två konsulter under fyra respektive sju månader. De kommer att arbeta med justeringar av Lucatrapporter samt implementation av förbättringar.

En upphandlingssamordnare ska under fyra månader stötta en kommun vid avrop och förnyad konkurrensutsättning inom befintliga avtal.