Upgraded People AB fortsätter sin starka tillväxtresa och levererar återigen en rekordmånad i maj med en omsättning på 156 Msek vilket är den högsta omsättningen för en enskild månad i företagets historia. I jämförelse med maj 2023 så innebär det att omsättningen ökar med hela 77,7 %.  

Nya affärer och uppdrag

Vi fortsätter att vinna spännande upphandlingar och tilldelas många nya uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor. Ser man till den privata sektorn så är det fortsatt framförallt inom segmenten bank, finans och försäkring, energi och fordonsindustrin som det rör på sig allra mest. Med detta sagt så märker vi även av en gryende optimism inom andra branschsegment. Mönstret vi kan se på marknaden är ett fortsatt stort behov av nischade och nya kompetenser, inte minst kopplat till AI. Det finns också ett utmärkande drag från både den offentliga och privata marknaden där samhällsnyttan skapar efterfrågan. Inom den offentliga sektorn fortsätter vi att ta marknadsandelar genom ett utökat förtroende från statliga myndigheter, kommuner och regioner. Vi är stolta över hur vi kontinuerligt stärker våra positioner på den nordiska marknaden.

Ett bevis på att vi gör rätt saker ser vi också i den mycket höga lojaliteten från befintlig kundbas, där vi genomgående bemöts av positiva ordalag och ökat förtroende. Vi märker också av effekterna av ett allt starkare varumärke i det att vi kontinuerligt får fler spännande förfrågningar från marknaden där kunder sträcker ut en hand för ett initierat samarbete.

 Vi kommer fortsatt att arbeta vidare med vår övertygelse om att resultatet av våra framgångar bygger på att vi engagerar oss i att bygga upp värdebringande samarbeten. Genom att sammanföra kraft för genomförande med lysande tankar och banbrytande idéer skapar vi värde för individer, organisationer och samhället i stort. För oss handlar det inte om att förmedla kontakter utan att skapa förutsättningar för tillväxt och digital innovation. Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till alla våra enastående medarbetare, kunder och samarbetspartners som gör denna fantastiska tillväxtresa möjlig.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2024, säger Birgitta Hedegård, VD för Upgraded People AB

 

För mer information:

www.upgraded.se

VD, Birgitta Hedegård

birgitta.hedegard@upgraded.se

 

Om Upgraded

Upgraded erbjuder marknaden skräddarsydda lösningar för att möta sina uppdragsgivares unika behov och önskemål, vi har en inriktning mot tjänster som leder den digitala transformationen framåt för att sömnlöst ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter. Upgradeds uppdragsgivare återfinns både inom offentlig och privat sektor med resursleveranser i Sverige, Norge och Danmark med över 1000 konsulter i uppdrag. Omsättningen för 2023 uppgick till knappt 1,1 miljarder sek.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela