Upgraded People AB fortsätter sin starka tillväxtresa från 2023 och omsättningen för första kvartalet 2024 uppgick till 410,5 Msek att jämföra med 229,0 Msek för första kvartalet 2023. Det innebär en tillväxt om hela 79,3 %.

Nya affärer och uppdrag

Vi har under årets första kvartal vunnit flera spännande upphandlingar och tilldelats många nya uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor. Ser man till den privata sektorn så är det framför allt inom segmenten bank, finans och försäkring; energi och fordonsindustrin som det rör på sig allra mest. Inom den offentliga sektorn fortsätter vi att stärkas med utökat förtroende från statliga myndigheter, kommuner och regioner. Senast i raden vann vi ett ramavtal med PTS (Post- och Telestyrelsen) till ett uppskattat värde om 150 Msek. Ett bevis på att vi gör rätt saker ser vi också i den mycket höga lojaliteten från befintlig kundbas, där vi genomgående bemöts av positiva ordalag och ökat förtroende. Vi märker också av effekterna av ett allt starkare varumärke i det att vi under kvartalet fått ett flertal spännande förfrågningar från marknaden från kunder som sträcker ut en hand för ett initierat samarbete.

Vi kommer fortsatt att arbeta vidare med vår övertygelse om att resultatet av våra framgångar bygger på att vi engagerar oss i att bygga upp värdebringande samarbeten. Genom ett tydligt fokus på genomförande och hög leveranskraft strävar vi efter att skapa värde för både individer, organisationer och samhället i stort. För oss handlar det inte bara om att förmedla konsulter utan att skapa förutsättningar för tillväxt och digital innovation genom goda relationer, hög kompetens, kreativa och idérika samarbeten. Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till alla våra enastående medarbetare, kunder och samarbetspartners som gör denna fantastiska tillväxtresa möjlig. Jag ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2024, säger Birgitta Hedegård, VD för Upgraded People AB.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela