Tillgänglighetsdirektivet – digitala tjänster, nya krav från 28:e juni 2025.

För de allra flesta privata företag så måste din hemsida, e-handel eller webbtjänst senast den 28:e juni 2025 behöva klara en mängd krav som tidigare bara gällt myndigheter. Då får vi nämligen en ny lag i Sverige utifrån Tillgänglighetsdirektivet, som handlar om att göra elektroniska tjänster tillgängliga för alla. Lagen är baserad på The European Accessibility Act, EAA, och innebär att företag behöver säkerställa att webbplatser, produkter och tjänster är användbara för alla. Bristande efterlevnad kan leda till böter och att produkter plockas bort från marknaden.

Ungefär 20 % av Sveriges befolkning lever med en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Räknar vi med tillfälliga och situationsbundna nedsättningar är siffran ännu större. För att din tjänst ska vara inkluderande och inte stänga någon ute behöver den anpassas för människor med till exempel nedsatt syn, hörsel, motorik och koncentration.

Tillgänglighetsdirektivet gäller i princip alla företag inom privat sektor. Det finns undantag och det är företag som benämns som mikroföretag. Ett mikroföretag är ett företag med mindre än 10 anställda och en omsättning under 2 miljoner euro. Denna gränsdragning är gjord med tanke på insatsen för dessa företag blir för stor i proportion till företagens storlek.

Det finns ytterligare några undantag och det beror på typ av tjänst samt vilken storlek på insats som åtgärden kräver. Karttjänster omfattas exempelvis inte då dessa anses svåra att tillgänglighetsanpassa då det bygger på att du kan se det du interagerar med. Även äldre innehållet och arkiverat material kan anses falla utanför lagkravet. Vad gäller insats så får inte arbetet att tillgänglighetsanpassa produkten eller tjänsten bli för stort sett till nyttan det skulle innebära, eller kräva alltför grundläggande förändringar. Här är det en gråzon, det finns inget rätt eller fel utan det krävs en bedömning från fall till fall.

I det fall du inte tillgänglighetsanpassar din tjänst, eller produkt, och bristerna anses för stora i förhållande till lagkrav så kan det bli tal om sanktionsavgifter. Dock skall sägas att du först kommer att få varningar med anmodan att anpassa din tjänst eller produkt.  Vidtar du, trots dessa varningar, ingen rättelse så sträcker sig sanktionsavgifterna i Sverige från 10 000 kr upp till 10 000 000 kr beroende på hur stort ditt företag och din målgrupp är. Post och Telestyrelsen (PTS) är den samordnande myndigheten med uppdraget att se till tillgänglighetsdirektivet efterlevs.

Till ovan skall man också ha med sig att det som sagt är c.a. 20 % av befolkningen som potentiellt exkluderas och inte kan använda sig av din vara eller tjänst och det kan i längden påverka såväl ditt varumärke som möjligheten för ditt företag att uppnå sin totala potential.

Det är viktigt att man inte faller in i en känsla av att det är långt kvar till 28:e juni 2025. Tänk på att det är då det senast skall vara implementerat. Har ni funderingar på hur det kommer att påverka just er så har vi de resurser ni behöver.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela