22 juni 2023

Vår kund som verkar inom sjöfart med bas i Göteborg stärker sitt team med en IT-konsult som under två månader kommer att utveckla och underhålla kundens datalager samt bidra till utvecklingen av kundens kunddatabas i Adobe Experience Platform.

En fastighetskonsult kommer efter sommaren att under 8 månader arbeta fulltid hos en myndighet i Stockholm. Under uppdragets gång kommer konsulten att ansvara för operativt samt strategiskt arbete kopplat till lokalförsörjning och internservice.