Upgraded People AB är ett av Sveriges snabbast växande B2B- företag. Det framgår när Upsales i sin Revenue Ranking Journal 2024 åter listar de B2B-företag med en omsättning över 100 MSEK med bäst tillväxt.

Upgraded People AB är ett av 112 bolag, av totalt över 48000 B2B-företag i Sverige med minst 10 anställda, som kvalade in på listan och klarat de stränga kraven när det gäller omsättning och tillväxt. Företag som uppvisat en snabb tillväxt (>30 %) under 2022 och positiv omsättningstillväxt senaste treårsperioden kvalificerar sig till Tillväxtlistan.

Bolag som är med på rankingen behövde uppfylla följande kriterier:

  • Över 30% i omsättningstillväxt 2022.
  • Över 100 MSEK i omsättning 2020, 2021 och 2022.
  • Positiv omsättningstillväxt 2020, 2021 och 2022.
  • Ha ett betydande B2B-erbjudande i Sverige.
  • Huvudkontor i Norden

-Vi på Upgraded People AB är stolta över att meddela att vi är ett av Sveriges absolut snabbast växande B2B företag och därmed tar plats på Revenue Journal Rankings lista. Ett av kriterierna är en tillväxt om minst 30 % 2022 där vi lyckades uppnå inte mindre än 44,44 % så det är inte bara att vi är ett av de 112 bolagen i Sverige som klarar kriterierna, vi gör det dessutom med bred marginal. Detta är ett bevis på vår starka tillväxt och vårt engagemang för att leverera värde till våra kunder, säger Birgitta Hedegård, VD.

Under 2022 uppnådde Upgraded People AB som ovan nämnt en tillväxt om 44,44 %, vilket bidrog till kvalificeringen för denna ranking men bolaget slår sig inte till ro. Så här kommenterar VD Birgitta Hedegård utmärkelsen.

-Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och att bygga vidare på våra framgångar. Denna ranking motiverar oss att fortsätta sträva efter excellens och att leverera bästa möjliga lösningar till våra kunder. Vi är tacksamma för erkännandet från Upsales och ser fram emot att ytterligare stärka vår position som ledande aktör inom B2B-sektorn. Vår framgång är ett resultat av vårt exceptionella team och deras outtröttliga arbete. Vi har konsekvent strävat efter innovation, kvalitet och kundnöjdhet. Vårt team har visat enastående förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och att driva tillväxt genom strategiska initiativ och starkt ledarskap.  Vi vill tacka våra medarbetare, kunder och partners som har bidragit till denna framgång. Tillsammans ser vi fram emot ett ännu mer framgångsrikt 2024 och bortom.

  

Om Upsales

Upsales är ett av Nordens största CRM-företag med inriktning mot B2B. Varje år rankar de Sveriges snabbast växande B2B-företag genom Revenue Journal Ranking, där företagen måste ha en omsättning över 100 MSEK. I 2024 års ranking, som omfattar över 48 000 svenska B2B-företag med fler än 10 anställda, placerades Upgraded People AB på 74 plats

__________________________________________________________________________________

Upgraded People AB är experter på förmedling av konsulter med en specialisering inom IT-området. Upgraded startades 2010 och finns idag etablerade på 5 orter och har över 1000 konsulter engagerade i uppdrag över den nordiska marknaden. Omsättningen för 2023 uppgick till knappt 1,1 miljarder.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela