Upgraded har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Riksgälden som omfattar tillhandahållandet av specialister inom flera kompetensområden såsom, Ledning och styrning/verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Infrastruktur, Arkitekter, IT-säkerhet, Test och Service desk.

”Vi är glada över att få fortsatt förtroendet att stödja Riksgälden i deras verksamhet genom tillhandahållandet av värdeskapande IT-konsulter. Som kundansvarig ser jag framemot att få vara en del av att arbeta och vidareutveckla deras viktiga funktion i samhället” säger Hanna Werner, Team Lead på Upgraded People AB.

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Det är Regeringen som utser styrelse och riksgäldsdirektören som är Riksgäldens högsta högste chef. Riksgälden grundades 1789.

”Att Upgraded vinner denna typ av ramavtal är ett tydligt bevis på att vi skapar värde för våra uppdragsgivare. Vi vill hjälpa våra kunder i deras strävan att finna relevant och efterfrågad kompetens i dagens konkurrensutsatta klimat.

Dessa framgångar är ett resultat av det arbete och de värderingar vi arbetar för i organisationen med ett härligt driv, kvalité och hjälpsamhet hos alla fantastiska medarbetare.” säger Hanna.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela