12 april 2023

Flera olika förvaltningsmyndigheter väljer att ta hjälp av Upgraded People AB för att hitta rätta kandidater inför deras tillgängliga nischade projekt. Myndigheterna har fått ökning av: IAM arkitekt, ett team med fokus på lösning, .NET Fullstackutvecklare, 2st IT-säkerhetsansvariga, UX-designer, ett expertstöd inom systemutveckling och en Verksamhets- och organisations utvecklare. Uppdragens tidsintervaller kommer variera starkt, från minst 4 månader upp till 2 år.

Höskola finner via Upgraded People AB dears 2 nya högskolelärare som förväntas ansvara över 5 olika kurser. Dessa lärares kurser kommer vara aktuella under 2 terminer.