19 juni 2023

En myndighet i Stockholm stärker sin expertgrupp med en konsult som bland annat ska ge expertstöd vid datainsamling och bedömning av resultat för kvalitetsindikatorer. Uppdraget sträcker sig över drygt ett år.

En annan myndighet i Stockholm kommer under ett år framåt få hjälp av en konsult som ska verka som IT-säkerhetsspecialist som tillsammans med IT-driftgruppen kommer att vidmakthålla och vidareutveckla IT-säkerhetslösningar för myndighetens alla förvaltningsobjekt.

Ytterligare en myndighet i Stockholm får hjälp av oss med att hitta en supporttekniker som under ett halvår primärt ska ta emot och lösa incidenter och beställningar.

Vi har även hjälpt en kommun att tillsätta en konsult som under 5 månader kommer att tillhöra deras tekniska förvaltning och stötta deras upphandlingsarbete.

Ett statligt bolag kommer från och med slutet av sommaren och tillsvidare att få assistans av en konsult som kommer att tillhöra teamet som ansvarar för utveckling, test och testautomation.