Efter regn kommer solsken, det gäller även för IT-marknaden. Men hur ska vi rusta oss för solen?

Lågkonjunkturen har bidragit till att flera projekt lagts ner, vilket innebär att många konsulter nu är utan uppdrag. Detta i sin tur leder till att kunder blir mer specifika i sina förfrågningar och ofta efterfrågas erfarenhet inom nischade metoder och krav på mycket hög senioritet.

En följd av minskade uppdrag och fler tillgängliga konsulter är att de yngre förmågorna blir lidande, då de seniora konsulterna är mer eftertraktade. Vi hör flera exempel på stora konsultbolag som har juniora konsulter tillgängliga där de kommer eller redan har behövt avskeda flertalet av dessa för att klara av de ökade kostnaderna. Jag är orolig att de mindre erfarna konsulternas möjligheter att komma in på marknaden kommer bli mycket svår. Vår framåtsträvande IT-bransch riskerar att tappa den nya generationen av IT-konsulter.

Marknaden kommer så småningom att vända, men hur länge det dröjer går bara att spekulera kring. Dagen det sker kommer nya projekt åter att skapas och efterfrågan på IT-kompetens kommer att öka. Problemet är att vi då står utan tillväxt på kompetens.Vi tillsammans – kunder, IT-leverantörer och konsultförmedlare – måste trycka på att fler juniora konsulter kommer ut i uppdrag även under tider som dessa, så vi inte riskerar att stå med ett stort kompetensglapp när marknaden vänder och solen åter skiner.

Publicerad av
Hanna Werner
Dela