24 juli 2023

Två konsulter är signerade till en myndighet i Stockholm där de under ett halvår kommer att arbeta med intervjuer, fokusgrupper och workshops. Detta ska sedan sammanställas i ett dokument  för internt bruk.

Samma myndighet kommer även att under drygt två månader att få hjälp av en konsult som ska driva it-säkerhetsfrågor på strategisk, taktisk och operativ nivå. Även en expert har signerats för ett halvår där uppdraget avser att göra en översyn av en intern rapport.

En kommun i Stockholmsområdet har signerat ett avtal med en senior upphandlingskonsult som ska agera stöd i pågående upphandlingar inom deras fastighetsavdelning.